Aktiviteter / Hyllebergs Verden / Landsbyudvikling i praksis!

Landsbyudvikling i praksis!

Foredrag v. Morten Hylleberg, økologisk landmand, politibetjent, halmhusbygger, iværksætter, foredragsholder mm.
 
Foredraget handler om at ændre afvikling til udvikling i et lille lokalsamfund. 
 
Som medstifter af Egebjerg og Omegns Bylaug og Egebjerg Landsbyvirksomhed fortæller jeg om de lokale kræfter der ønskede udvikling i stedet for afvikling.
 
Vi tog initiativer, der har tilført lokalområdet fornyet energi, bedre kommunikation, byforskønnelse, større fællesskabsfølelse og fornyet stolthed.
 
Egebjerg er igen kommet på landkortet, til salg skiltene er fortrængt og fællesskaberne blomstrer. 

Morten fortæller historierne bag de synlige resultater og om udfordringerne undervejs og idag.

Foredraget tager 1-1½ time afhængig af spørgelyst og efterfølgende debat. 
 
Foredraget fås også som inspiraitonsoplæg i en komprimeret udgave på ca. ½ time.
 
Hvis I ønsker at komme til Egebjerg og høre foredraget og se byen kan det fint arrangeres.
 
Prisen aftaler vi.
 
Venlig hilsen
 
Morten Hylleberg
tlf. 299 399 30
mail: mortenhylleberg72@gmail.com
 
-----------------------------------------------------
 
Referencer: 
 
Januar 2016
 
Som forsker i borgerinddragelse og lokal demokrati har det været en sand fornøjelse at høre Morten Hyllebergs oplæg om, hvordan det som borger er, at være aktiv i sit nærmiljø og om gode måder, at møde det ’det offentlige’ på!
Ikke blot er Morten en utrolig dygtig formidler – men han er også en sand ildsjæl, der med afsæt i sine egne erfaringer, fortæller om, hvilke fantastiske ting der kan vokse ud af, at lokale fællesskaber bare går i gang – og gør tingene selv.
Mortens oplæg giver offentlige myndigheder indsigt i, hvilke forhold der er vigtige for at understøtte lokale borgeres engagement. Og det giver borgere inspiration og konkrete tips til, hvordan man kan nå forskellige typer af borgere med forskellige typer af virkemidler.
Jeg kan kun anbefale, at lytte til Morten – en af de mange frivillige – der gør en forskel i deres nærmiljø.

Annika Agger, Forsker RUC
 
----------------------------------------------------------------------------------------
 
April 2017
 
Anbefaling fra UCSJ – Univercity College Sjælland

Morten Hylleberg er en entusiastisk og yderst engageret lokalsamfundsaktivist med en bredspektret og interessant historie om borgerens rolle i udviklingen af lokalsamfundet ved Egebjerg i Odsherred. Han fortæller farverigt, humoristisk og med lærerige refleksioner om de mangeartede processer, han som borger har været en del af, som vendte egnen fra at være i afvikling til at være i udvikling.
Morten Hylleberg er heller ikke bleg for at gribe fat i de svære ting og udfolde vanskelighederne ved at få flere parter med forskellige agendaer til at arbejde samme i en fælles retning. Han bruger dygtigt sin egen historie til at udfolde, hvordan man kan håndtere barrierer og dilemmaer i arbejdet med samskabende processer.
Morten Hylleberg kom med et spændende oplæg på University College Sjællands´s temadag om. Nye veje i løsninger af velfærdsudfordringer - organisatoriske og ledelsesmæssige greb, der understøtter et mere samskabende mind-set.
Morten Hyllebergs bidrag var i den grad med til at løfte den samlede læring, skabe nuancer i refleksionerne, gøre dagen levende og ikke mindst få relateret de andre oplægsholderes mere teoretiske overordnede indspark til borgerens levede hverdag.

Anbefalet af samskabelseskonsulent ved UCSJ Louise Kolbjørn
 
-----------------------------------------------------------------------------------------
 
Maj 2016
 
Anbefaling fra Udlændinge, Integrations og Boligministeriet

På Boligministeriets konference om erhvervs- og bofællesskabers potentiale for at tilføre vækst og udvikling til landdistrikterne holdt Morten Hylleberg et godt og engagerende oplæg. Hans personlige fortælling om etableringen af og livet i Fri og Fro samt økosamfundets værdiskabende interaktion med resten af lokalområdet er et fantastisk eksempel på, hvordan den enkelte kan gøre en forskel, også selvom det er et stort arbejde."

Ida Christoffersen
Chef for Bygningskulturens Hus, seniorrådgiver
 
---------------------------------------------------------------------------------------------
 
Tirsdag den 1.marts 2016 havde FOFs seniorhøjskole i Pakhuset, besøg af Morten Hylleberg, der skulle holde foredrag om Egebjerg.

Morten startede med kort orientering om sig selv og gik derefter i gang med selve foredraget, som tog de ca. 4o deltagere med storm. Morten kunne ikke bare fortælle uden mikrofon, men gjorde det på en så medrivende og professionel måde – så man alene af den grund kunne forstå, hvordan det har været muligt at opbygge de aktiviteter og det sammenhold, som har præget udviklingen i landsbysamfundet Egebjerg gennem de seneste 8-10 år.
Morten fortalte på sin utroligt engagerende måde om de mange forskellige tiltag og fællesting, som han og mange af beboerne i Egebjerg har opbygget.
Det vil komme for vidt at prøve at beskrive, hvad vi som tilhørere fik forelagt – men jeg er sikker på, at de fleste havde en fornemmelse af, at være blevet indviet i noget meget specielt og gerne ville høre mere om emnet – og der vil muligvis blive arrangeret endnu et foredrag – hvor Morten vil kunne gå endnu mere i deltaljer og det vil vi se frem til!
En begejstret tilhører
Benny Larsson
-----------------------------------------------------------------------------------------

Marts 2016 FOF's seniorhøjskole

En sprudlende , engageret, munter og levende foredragsholder, der i den grad formåede at fange alle.
En rigtig god stemme som alle kunne høre.
Vi fik et indblik i hvad frivilligt arbejde kan indebære og bruges til.

Nogle af de pointer jeg tog med mig hjem var følgende:
Husk at være positiv, lade andres meninger komme til orde. Ideer skal afprøves for at
finde ud af, om det er noget der kan bruges.
Selvom et projekt måske ender i en skuffe et eller andet sted, så kan det godt være at det pludselig kommer op af skuffen, for nu er der en mulighed for at gøre noget ved det. (cyklestien)

Jeg var virkelig helt høj da jeg forlod Pakhuset.

Maria

FOF’s bestyrelse er helt enig i Marias anmeldelse. Tak for dit indlæg. Vi vender tilbage i løbet marts/april med hensyn til aftale om et foredrag i efteråret.Med venlig hilsen
FOF Odsherred
Conny Eilstrup
 
---------------------------------------------------------------
 
Du kan se flere referencer under fanen referencer.
 
Morten HyllebergMorten Hylleberg
Under Himlen 7
4500 Nykøbing Sjælland
 
Mail: mortenhylleberg72@gmail.com
Tlf.: 299 399 30
Egebjerg Landsbyvirksomhed | CVR: 35141693 | Glostrupvej 13D, Egebjerg, 4500 Nykøbing Sjælland - Danmark | Tlf.: +4529939930