Aktiviteter / Hyllebergs Verden / Referencer

Referencer

Her finder du anbefalinger/referencer fra personer der har set og hørt mine foredrag.
 
April 2017
 
Anbefaling fra UCSJ – Univercity College Sjælland

Morten Hylleberg er en entusiastisk og yderst engageret lokalsamfundsaktivist med en bredspektret og interessant historie om borgerens rolle i udviklingen af lokalsamfundet ved Egebjerg i Odsherred. Han fortæller farverigt, humoristisk og med lærerige refleksioner om de mangeartede processer, han som borger har været en del af, som vendt egnen fra at være i afvikling til at være i udvikling. Morten Hylleberg er heller ikke bleg for at gribe fat i de svære ting og udfolde vanskelighederne ved at få flere parter med forskellige agendaer til at arbejde samme i en fælles retning. Han bruger dygtigt sin egen historie til at udfolde, hvordan man kan håndtere barrierer og dilemmaer i arbejdet med samskabende processer.
Morten Hylleberg kom med et spændende oplæg på University College Sjællands´s temadag om. Nye veje i løsninger af velfærdsudfordringer - organisatoriske og ledelsesmæssige greb, der understøtter et mere samskabende mind-set. Morten Hyllebergs bidrag var i den grad med til at løfte den samlede læring, skabe nuancer i refleksionerne, gøre dagen levende og ikke mindst få relateret de andre oplægsholderes mere teoretiske overordnede indspark til borgerens levede hverdag.

Anbefalet af samskabelseskonsulent ved UCSJ Louise Kolbjørn
 
---------------------------------------- 
 
Anbefaling fra Udlændinge, Integrations og Boligministeriet                       Maj 2016

På Boligministeriets konference om erhvervs- og bofællesskabers potentiale for at tilføre vækst og udvikling til landdistrikterne holdt Morten Hylleberg et godt og engagerende oplæg. Hans personlige fortælling om etableringen af og livet i Fri og Fro samt økosamfundets værdiskabende interaktion med resten af lokalområdet er et fantastisk eksempel på, hvordan den enkelte kan gøre en forskel, også selvom det er et stort arbejde."

Ida Christoffersen
Chef for Bygningskulturens Hus, seniorrådgiver
Anbefaling fra Den Rytmiske Højskole i Vig - (pdf)

Rasmus Grosell
Viceforstander

Oktober 2016 

Den Rytmiske Højskole - foredraget 'Alternativer til tidens vækstparadigme'
 
I foredraget fortæller Morten Hylleberg om hans personlige historie fra bondegård til økosamfund. Om en opvækst præget af et ønske om at holde morfarens traditioner ved lige, og blive landmand. Gennem sin ungdom får Morten dog øjnene op for alternative måder at leve, og drive landbrug på.

I foredraget fortæller Morten om mødet med skepsis fra familien og omverdenen i hans nye anskuelse af, hvordan livet kan leves. Angsten for at bryde ud af vante normer og rammer påvirker Mortens beslutninger gennem livet, men han ender dog alligevel med at bryde igennem og blive en del af økosamfundet Fri og Fro.

Morten prøver ikke at pådutte hans livførelse på andre men stiller spørgsmål til, hvad det er folk ønsker i forhold til familieliv, fritid og menneskelige relationer. Der lægges op til spændende debat om spørgsmål som bæredygtighed, forbrugersamfundet, lokalsamfundet i staten.

Foredraget egner sig til unge mennesker som vil kunne få et indblik i, og blive inspireret af en anden måde at leve på, end den mere klassiske danske model.

Nick Olsen, Ingeniør

Marts 2016

Foredrag i Pakhuset Nyk. Sj. hvor temaet var at skabe i fællesskab.

Morten har en stærk og engageret karakter, og fortæller ærligt om livets mange forhold.
 
Det gør Morten fra hjertet, og dermed fremstiller han også sig selv, hvilket giver hans fortælling liv og er underholdende, samt refleksioner til tilhørerens eget liv.
 
Morten fortæller farverigt og bredt om vores fællesskaber som er i samfundet, det kræver indsigt, balance og mod til at være med at gøre en forskel.
 
Han er ikke den der sidder på bagsædet og peger af chaufføren, han deltager aktivt for det gode fællesskab, hvilket også giver øretæver, men det gør ham bare stærkere og bedre at høre på.
 
Jeg vil ønske Morten al mulig held og lykke med livet og mange gode foredrag fremover.

De bedste hilsner
Per B. Jensen

Formand for Mænds Mødesteder Stevns
MMS Hjemmeside
MMS på Facebook
Mail: mmstevns2015@gmail.com

Marts 2016

Morten Hylleberg iværksætter og ildsjæl

Under den overskrift indledte Morten vores kick off arrangement til opstart af Mænds mødested i Odsherred. Morten er nok iværksætter og ildsjæl, men lagde i hans oplæg vægten på fællesskabets store betydning – Kun med et fællesskab kan man virkelige løfte og forandre.
Godt og inspirerende oplæg.


Peter Hamborg Faarbæk
Konsulent – Sundhed og forebyggelse
3F, Fagligt Fælles Forbund
Kampmannsgade 4, 1790 KBH V

FOFs seniorhøjskole i Pakhuset

Tirsdag den 1. marts 2016 havde FOFs seniorhøjskole i Pakhuset, besøg af Morten Hylleberg, der skulle holde foredrag om Egebjerg.
 
Morten startede med kort orientering om sig selv og gik derefter i gang med selve foredraget, som tog de ca. 4o deltagere med storm. Morten kunne ikke bare fortælle uden mikrofon, men gjorde det på en så medrivende og professionel måde – så man alene af den grund kunne forstå, hvordan det har været muligt at opbygge de aktiviteter og det sammenhold, som har præget udviklingen i landsbysamfundet Egebjerg gennem de seneste 8-10 år.
 
Morten fortalte på sin utroligt engagerende måde om de mange forskellige tiltag og fællesting, som han og mange af beboerne i Egebjerg har opbygget.
 
Det vil komme for vidt at prøve at beskrive, hvad vi som tilhørere fik forelagt – men jeg er sikker på, at de fleste havde en fornemmelse af, at være blevet indviet i noget meget specielt og gerne ville høre mere om emnet – og der vil muligvis blive arrangeret endnu et foredrag – hvor Morten vil kunne gå endnu mere i deltaljer og det vil vi se frem til!
 
En begejstret tilhører
Benny Larsson

Ikke blot er Morten en utrolig dygtig formidler – men han er også en sand ildsjæl...

Som forsker i borgerinddragelse og lokal demokrati har det været en sand fornøjelse at høre Morten Hyllebergs oplæg om, hvordan det som borger er, at være aktiv i sit nærmiljø og om gode måder, at møde det ’det offentlige’ på!

Ikke blot er Morten en utrolig dygtig formidler – men han er også en sand ildsjæl, der med afsæt i sine egne erfaringer, fortæller om, hvilke fantastiske ting der kan vokse ud af, at lokale fællesskaber bare går i gang – og gør tingene selv.

Mortens oplæg giver offentlige myndigheder indsigt i, hvilke forhold der er vigtige for at understøtte lokale borgeres engagement. Og det giver borgere inspiration og konkrete tips til, hvordan man kan nå forskellige typer af borgere med forskellige typer af virkemidler.

Jeg kan kun anbefale, at lytte til Morten – en af de mange frivillige – der gør en forskel i deres nærmiljø.
 
Annika Agger, Forsker RUC

Ildsjælens foredrag - din støtte i hverdagen (pdf)
Anbefaling fra Hanne Boye
www.by-boye.com


Morten Hylleberg er et af de mennesker, der har medfødte taleevner (pdf)
Anbefaling fra Lis Lykke
www.lislykke.dk - www.lykkeogwinslow.dk


Rotary Seniorklub Odsherreds besøg hos Fri & Fro den 7. maj 2015 (pdf)
Anbefaling fra Niels Pallisgaard
Ledende senior

Egebjerg Landsbyvirksomhed | CVR: 35141693 | Glostrupvej 13D, Egebjerg, 4500 Nykøbing Sjælland - Danmark | Tlf.: +4529939930